طبقه دهم تا چهاردهم
برج مسکونی بهکیش
طبقه دهم تا چهاردهم
طبقه دهم تا چهاردهم
 • پلان 1
 • پلان اطلاعات واحدها
  واحد اول

  واحد اول - پلان 1

  جزیره کیش - ایران

  تعداد اتاق خواب : 1
  متراژ واحد : 61 مترمربع
  متراژ انباری : 2 متر مربع
  متراژ تراس : 0 متر مربع
  متراژ کل : 63 متر مربع
  تلفن مشاوره : 5 - 44422201 - 076
 • پلان 2
 • پلان اطلاعات واحدها
  واحد دوم

  واحد دوم - پلان 2

  جزیره کیش - ایران

  تعداد اتاق خواب : 1
  متراژ واحد : 63 متر مربع
  متراژ انباری : 2 متر مربع
  متراژ تراس : 0 متر مربع
  متراژ کل : 65 متر مربع
  تلفن مشاوره : 5 - 44422201 - 076
 • plan 3
 • پلان اطلاعات واحدها
  plan 3

  plan 3 - plan 3

  جزیره کیش - ایران

  تعداد اتاق خواب : 3
  متراژ واحد : 130 متر مربع
  متراژ انباری : 2 متر مربع
  متراژ تراس : 30 متر مربع
  متراژ کل : 142 متر مربع
  تلفن مشاوره : 5 - 44422201 - 076
 • پلان 4
 • پلان اطلاعات واحدها
  واحد چهارم

  واحد چهارم - پلان 4

  جزیره کیش - ایران

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 98 متر مربع
  متراژ انباری : 2 متر مربع
  متراژ تراس : 0 متر مربع
  متراژ کل : 100 متر مربع
  تلفن مشاوره : 5 - 44422201 - 076
 • پلان 5
 • پلان اطلاعات واحدها
  واحد پنجم

  واحد پنجم - پلان 5

  جزیره کیش - ایران

  تعداد اتاق خواب : 1
  متراژ واحد : 64 متر مربع
  متراژ انباری : 2 متر مربع
  متراژ تراس : 0 متر مربع
  متراژ کل : 66 متر مربع
  تلفن مشاوره : 5 - 44422201 - 076
 • پلان 6
 • پلان اطلاعات واحدها
  واحد ششم

  واحد ششم - پلان 6

  جزیره کیش - ایران

  تعداد اتاق خواب : 1
  متراژ واحد : 70 متر مربع
  متراژ انباری : 2 متر مربع
  متراژ تراس : 0 متر مربع
  متراژ کل : 72 متر مربع
  تلفن مشاوره : 5 - 44422201 - 076
 • plan 7
 • پلان اطلاعات واحدها
  seventh apartment

  seventh apartment - plan 7

  جزیره کیش - ایران

  تعداد اتاق خواب : 3
  متراژ واحد : 167 m
  متراژ انباری : ۲ m
  متراژ تراس : 0
  متراژ کل : 169 m
  تلفن مشاوره : 5 - 44422201 - 076
 • plan 8
 • پلان اطلاعات واحدها
  eighth apartment

  eighth apartment - plan 8

  جزیره کیش - ایران

  تعداد اتاق خواب : 3
  متراژ واحد : 140 m
  متراژ انباری : ۳ m
  متراژ تراس : 0
  متراژ کل : 143 m
  تلفن مشاوره : 5 - 44422201 - 076
 • plan 9
 • پلان اطلاعات واحدها
  ninth apartment

  ninth apartment - plan 9

  جزیره کیش - ایران

  تعداد اتاق خواب : 1
  متراژ واحد : 76 m
  متراژ انباری : 2 m
  متراژ تراس : 0
  متراژ کل : 78 m
  تلفن مشاوره : 5 - 44422201 - 076