• واحد 1001
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1001

  طبقه دهم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 3
  متراژ واحد : 197.71 متر مربع
  متراژ تراس : ....... متر مربع
  متراژ بالکن : 30.06متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1002
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1002

  طبقه دهم ، بال A

   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1003
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1003

  طبقه دهم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 117.19 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 13.89 متر مربع
  متراژ بالکن : ... متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1004
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1004

  طبقه دهم ، بال A

   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1005
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1005

  طبقه دهم ، بال B

   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1006
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1006

  طبقه دهم ، بال B

   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1007
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1007

  طبقه دهم ، بال C

   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1008
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1008

  طبقه دهم ، بال C

   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1009
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1009

  طبقه دهم ، بال C

   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1010
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1010

  طبقه دهم ، بال C

                                                                                      
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1011
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1011

  طبقه دهم ، بال C

   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1012
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1012

  طبقه دهم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 3
  متراژ واحد : 198.84 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 26.27 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076