• واحد 1501
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1501

  طبقه پانزدهم ، بال A

   
   
                                                                                          
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • 1501
 • پلان و تصاویر واحد

  1501

  طبقه پانزدهم ، بال A

   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1503
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1503

  طبقه پانزدهم ، بال A

                                                                               
   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1504
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1504

  طبقه پانزدهم ، بال A

                                                                              
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1505
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1505

  طبقه پانزدهم ، بال B

   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1506
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1506

  طبقه پانزدهم ، بال B

   
   
   
                                                                                         
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1507
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1507

  طبقه پانزدهم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 116.5 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 17.27 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 16.86 متر مربع
  متراژ انباری: 3 مترمربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1508
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1508

  طبقه پانزدهم ، بال C

                                                                                    
   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1509
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1509

  طبقه پانزدهم ، بال C

                                                                                      
   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1510
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1510

  طبقه پانزدهم ، بال C

                                                                        
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1511
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1511

  طبقه پانزدهم ، بال C

                                                                               
   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1512
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1512

  طبقه پانزدهم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 3
  متراژ واحد : 198.84 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 26.27 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: Available
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076