رویدادهای خبری

جشن افتتاحیه بازار بهکیش مورخ 95/12/5

برگذاری مراسم جشن افتتاحیه بازار بهکیش مورخ 95/12/5 در محل بازار بهکیش با حضور هموطنان.
1399/12/17