• واحد 701
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 701

  طبقه هفتم ، بال A

   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 702
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 702

  طبقه هفتم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 117.03 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 9.78 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 4.30 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 703
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 703

  طبقه هفتم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 117.19 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 13.89 متر مربع
  متراژ بالکن : ... متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 704
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 704

  طبقه هفتم ، بال A

                   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 705
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 705

  طبقه هفتم ، بال B

   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 706
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 706

  طبقه هفتم ، بال B

   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 707
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 707

  طبقه هفتم ، بال C

                                                                                                           
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 708
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 708

  طبقه هفتم ، بال C

   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 709
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 709

  طبقه هفتم ، بال C

                                                                         
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 710
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 710

  طبقه هفتم ، بال C

   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 711
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 711

  طبقه هفتم ، بال C

   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 712
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 712

  طبقه هفتم ، بال C

                                                                                        
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076