واحد 702
تعداد اتاق خواب : 2
متراژ واحد : 117.03 متر مربع
متراژ تراس مسقف : 9.78 متر مربع
متراژ تراس بدون سقف : 4.30 متر مربع
متراژ انباری : 3 متر مربع