واحد 1507
تعداد اتاق خواب : 2
متراژ واحد : 116.5 متر مربع
متراژ تراس مسقف : 17.27 متر مربع
متراژ تراس بدون سقف : 16.86 متر مربع
متراژ انباری: 3 مترمربع