واحد 1210
تعداد اتاق خواب : 1
متراژ واحد : 78.39 متر مربع
متراژ تراس مسقف : 9.28 متر مربع
متراژ تراس بدون سقف : 6.60 متر مربع
متراژ انباری : 3 متر مربع