واحد 1208
تعداد اتاق خواب : 2
متراژ واحد : 124.06 متر مربع
متراژ تراس مسقف : 14.82 متر مربع
متراژ تراس بدون سقف : 3.19 متر مربع
متراژ انباری : 3 متر مربع