واحد 1012
تعداد اتاق خواب : 3
متراژ واحد : 198.84 متر مربع
متراژ تراس مسقف : 26.27 متر مربع
متراژ انباری : 3 متر مربع