واحد 1001
واحد 1001
تعداد اتاق خواب : 3
متراژ واحد : 197.71 متر مربع
متراژ تراس : ....... متر مربع
متراژ بالکن : 30.06متر مربع
متراژ انباری : 3 متر مربع