هیأت مدیره شرکت سوربن کیش
Image Description

رسول علافچیان

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
Image Description

علی‌رضا الماسی نقاش

رییس هیات مدیره
Image Description

حمید رضا طهرانی

نایب رییس هیات مدیره
Image Description

محمود میرکاظمی سرابه

عضو هیات مدیره