ماکت هوشمند بهکیش

ساخت اولین ماکت هوشمند در جزیره کیش با قابلیت کنترل سیستم روشنایی به صورت مجزا در هر واحد و مشاعات توسط تبلت به وسیله استودیو طراحی پالیگان برای پروژه مسکونی بهکیش مارینا 
این ماکت به دلیل قرار گیری در دفتر فروش به نرم افزار پرزانته مجهز شده است که این نرم افزار قابلیت ارایه پلان ها،تصاویر سه بعدی و تور مجازی هر طبقه و هر واحد به صورت مجزا را دارا میباشد.