راه انداری کانال خبری تلگرام و کانال آموزشی آپارات

جهت ارتباط بیشتر میان ما با سرمایه گذاران، مشتریان، مهندسین و مخاطبین کانال تلگرام و صفحه آپارات بهکیش را راه اندازی کردیم.

آپارات:  https://www.aparat.com/behkish.ir

تلگرام: https://t.me/behkish1