بازسازی مدرسه مولوی
بازسازی مدرسه مولوی

در راستای وظایف اجتماعی محوله و با توجه به هماهنگی با معاونت محترم عمران و امور زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش، از تاریخ 1401/05/25 لغایت 1401/06/28 نسبت بازسازی مدرسه مولوی 18 کلاسه واقع در منطقه میرمهنا خیابان کاج به شرح ذیل، توسط شرکت بهکیش آروند کیش اقدام و با صرف هزینه بالغ بر 8 میلیارد ریال در موعد مقرر تحویل مسئولین مربوطه گردید.

  1. ترمیم و بازسازی کلی
  2. رنگ آمیزی کلیه کلاسها ، محوطه بیرونی، دیوارهای اطراف و سالن ورودی
  3. تعویض و تعمیر پنجره ها
  4. تعویض کابینت ها
  5. تعویض کاشی و سرامیک سرویس بهداشتی
  6. تعویض درب سرویس بهداشتی
  7. نصب دو دستگاه آب سرد کن