اهداف و ماموریت
اهداف و ماموریت

شرکت سوربن کیش به عنوان شرکت تخصصی و فعال در حوزه سرمایه گذاری و صنعت ساختمان چشم انداز فعالیت‌های خود را در حوزه ساخت پروژه‌های خاص با کاربری های مسکونی، تجاری و خدماتی و اداری هوشمند و مدرن و با سازه های بلند مرتبه قابل رقابت با شرکتهای مهم منطقه ای و همسایه، قرار داده است و در این خصوص اهدافی با چشم اندازی کوتاه مدت برای خود ترسیم نموده که ذیلاً اشاره ای به آن خواهیم کرد.
•     ایجاد برندی خوش نام (بهکیش) با طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های ویژه و با کیفیت با استفاده از مصالح مدرن با کاربری مسکونی و خدماتی، تجاری، اداری و پیشتاز بودن در این عرصه و تبدیل شدن به یکی از بزرگترین شرکتها و برندها در صنعت ساختمان کشور
•     جذب نیروهای متخصص به همراه ارتقاء و اشاعه دانش سازمانی از طریق آموزش‌های هدفمند و طراحی و اجرای سیستم‌های کارآمد سنجش رضایت مشتریان
•     ایجاد بستری مناسب برای مشارکت بیشتر نیروهای متخصص و متعهد در صحنه توسعه اقتصادی کشور
•     حفظ و نگهداری از منابع و امکانات و ایجاد فرصتهای شغلی در حوزه عمران و آبادانی کشور
•     بکارگیری روش‌های جدید و نوین در امور اجرایی، طرح‌های ساختمانی و عمرانی
•     حضور موثر در عرصه های بین المللی با استفاده از کنسرسیوم ها و مشارکت‌های خارجی
•     توسعه سهم شرکت در راستای زمینه سازی رفاه انسانی و حفظ محیط زیست