ارتقای مهارت کارشناسان فروش
ارتقای مهارت کارشناسان فروش

در خرداد ماه سال جاری کارشناسان فروش مجموعه بهکیش مارینا در دوره آموزشی مقدماتی آشنایی با مهارت های فروش به میزبانی میکاراد؛ جامعه بازاریان و بازرگانان کیش و دانشگاه بین المللی نورث وست شرکت کردند.