اجرای سیستم حفاظت از برق گرفتگی و حفاظت از صاعقه
اجرای سیستم حفاظت از برق گرفتگی و حفاظت از صاعقه

با توجه به اهمیت ایمنی ساختمانهای مسکونی بلند مرتبه، به خصوص در زمینه مباحث سیستمهای حفاظت از برق گرفتگی و حفاظت از صاعقه، شرکت بهکیش آروند کیش این مورد را به طور جدی از طریق یکی از صاحبان تکنولوژی مهندسی سیستمهای مزبوز، برای برج زیبای بهکیش مارینا در جزیره کیش پیگیری کرده است. شایان ذکر است، با توجه به شرایط محیطی و آب و هوایی منطقه جزیره کیش، سیستم های ارتینگ مرسوم به هیچ وجه استانداردهای مد نظر این شرکت را برآورده نمیکرد، لذا به واسطه آخرین دستاوردهای مهندسی و علمی، سیستم ارتینگ این مجموعه متشکل از شبکه های به هم پیوسته دفنی مبتنی بر رادهای ضد خورنده کوپل مسی و سیمان مخصوص کاهنده و مقاومت زمین طراحی و اجرا شده است. این سیستم ارتینگ منطبق بر استانداردهای بین المللی IEC و IEEE در کل سازه مزبور اجرا و همبندی های لازم صورت گرفته است. شبکه ای متشکل بر چند هزار متر سیم مس، الکترودهای مخصوص سیستم ارتینگ و مسیرهایی که بتواند استاندارد طرح اجرا شده را هم تراز با مراکز صنعتی بزرگ نماید. 

همچنین، به عنوان اولین مجموعه مسکونی و تجاری واقع در کیش، حفاظت از صاعقه را در حد مراکز صنعتی حساس بالا برده است. بطوری که صاعقه گیرهای مدل الپتیکال برند SHARK، به طور خاص برای مشخصات این سازه طراحی شده اند.

به علاوه، این مجموعه به جهت ارتقاء سطح ایمنی و اهمیت حفظ جان ساکنین این برج، سیستمهای برق خود را به نسل جدید تکنولوژی حفاظت از برق گرفتگی RCCVD-SHARK مجهز نموده است. سیستمهایی که تا الآن تنها در صنایع حساس بکار برده میشدند. اما این امنیت، به ما این اعتماد به نفس را میدهد، که بگوییم: ایمن ترین ساختمان منطقه را به مشتریان خود پیشنهاد می دهیم.